Impremta

De Gutenberg a la Minerva

La recuperació de la Impremta Ros, de la Pobla de Segur, permet mostrar els sistemes d’impressió que s’utilitzaven abans de la irrupció de les noves tecnologies. El relat comença amb la invenció de la impremta per part de Joan de Gutemberg a mitjans del segle XV i culmina amb l’aparició de diferents models de màquines tipogràfiques (fonamentalment la “Minerva”) que van sorgir al llarg de la segona Revolució Industrial. Una història de 500 anys que té com a denominador comú l’ús dels tipus de lletra mòbils que, degudament classificats en uns mobles anomenats “chibaletes”, eren utilitzats pels caixistes o tipògrafs per composar els textos.


Copyright © 2017 botiguesmuseusalas.cat | Web design by Kiribatis