TOT A MITGES

Evolució de les mitges femenines

Del 15 de juny del 2013 al 30 d’abril del 2014

La visibilitat de les mitges està íntimament lligada al procés d’escurçament de les faldilles. Al llarg d’una seixantena d’anys (1909-1969) les cames, embolcallades amb fines mitges de seda, cotó o niló, sorgiran progressivament de la clandestinitat per mostrar-se en plena llibertat. La mateixa llibertat que les dones del món occidental assoliran al llarg del segle XX.

L’exposició “Tot a mitges” mostra aquest procés d’alliberament a partir d’una col·lecció de capses de mitges. En base a les il·lustracions d’aquestes caixes observem una llarga seqüència cronológica que va des de l’època en què els peus i les cames de les dones van restar amagades per llargues faldilles, fins l’aparició de la minifaldilla els anys 60. Durant aquest període assistim, durant els anys 20, a la lenta ascensió de les faldilles, a la revolució del niló els anys 30, a l’estraperlo i a les dificultats d’adquirir les “medias de cristal” durant l’Espanya de la postguerra i, finalment, a la modernització del país amb les “Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer…”

CARTELL


Copyright © 2017 botiguesmuseusalas.cat | Web design by Kiribatis