Merceria-perfumeria

De la cotilla al sostenidor

En la merceria es mostra un univers femení relacionat amb els materials necessaris per tenir cura de la roba: vetes i fils (fàbrica Fabra i Coats), eines per cosir i sargir, botons i mecanismes per cordar, etc. En un altre apartat s’exposen capses de mitges amb variades il·lustracions i una àmplia sel·lecció de cotilleria. Amb aquests dos tipus de roba interior s’articula un discurs que explica, a través de l’escurçament de les faldilles i del pas de la cotilla al sostenidor, el procés d’alliberament de la dona al llarg del segle XX.

En l’apartat destinat a la perfumería s’experimenta amb el món intangible de les olors a través de les empreses espanyoles de perfum més conegudes: GAL, Floralia, Myrurgia, Puig i Parera.


Copyright © 2017 botiguesmuseusalas.cat | Web design by Kiribatis